Artikel i Sydsvenskan om Mattias fönstermåleri. Interview in Sydsvenskan with Mattias.

Läs artikeln/read article

Annonser

Illustrationsutställning i Örebro/Illustrationexhibition in Örebro

Kom och kika på alla originalen från Rådhuskalendern där Sveriges främsta barnboksillustratörer deltog. Mitt nr var 17 och det går nu  att gå in på Rådhuskalenderns hemsida och köpa tryckta ex i upplaga på 50. 795:-

If you are near the city of Örebro, check out the original illustrations from this years Christmascalendar at city hall. My flap/window was nr 17. You can purchase prints from Rådhuskalenderns homepage. Limited edition of 50 prints. 795 kr

Köp tryck här/buy print here

Tihi im back

Titel: Tihi I’m back!

Illustration i Sydsvenskan/Illustration in Sydsvenskan

Helsidesillustration till ”heavy metal-saga” i Sydsvenska Dagbladet.

Illustration for Heavy metal-saga in Sydsvenska Dagbladet

Mattias Olsson metal