Utställning på blå hallen. Välkomna, nya målningar!

Utskrift