Utställning på blå hallen. Välkomna, nya målningar!

Utskrift

Blå Hallen i Höganäs

affi…en grupputställning till på hemmaplan

…one more group exhibition back home